நாகப்பட்டினம்
Online Petition Filling
 
  
    இணையவழி கோரிக்கைப் பதிவுக்கு
உங்களை வரவேற்கிறோம்
 
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் ,  நாகப்பட்டினம்
தமிழ்நாடு பிரிவு, இந்தியா
 
 
     மின் அஞ்சல்: collector.tnngp@nic.in
இணைய தளம்: http://www.nagapattinam.tn.nic.in